Laurens Kamerkoor

Sinds 2002 draagt het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht zijn steentje bij aan het culturele leven van de Drechtsteden. Het koor is opgericht door enthousiaste zangers die een combinatie wilden van plezier in zingen en hoge kwaliteit. Dit uitgangspunt staat nog steeds hoog in het vaandel. Het koor streeft naar een ledenaantal van maximaal 32 personen.

Uniek

Het Laurens Kamerkoor onderscheidt zich van andere koren door het zeer brede repertoire dat gezongen wordt. Dit zorgt ervoor dat er tijdens concerten voor ieder wat wils ten gehore wordt gebracht. Het koor heeft gekozen voor een tweehoofdige muzikale leiding; momenteel bestaat deze uit Gabor van Os en Pieter van Breugel.

Het Laurens Kamerkoor wordt geroemd om de koorklank, de muzikaliteit en het zichtbare enthousiasme van zowel koorleden als dirigenten.

Daarnaast vormen de koorleden met elkaar een hechte groep, waar ook tijd is voor gezelligheid en ontspanning. Zo is de bovenstaande foto gemaakt tijdens een koorreis naar het Engelse Chichester, waar er niet alleen veel gezongen werd in de prachtige kathedraal, maar waar er ook ruimte was voor ontspanning. Verder worden er naast de repetities door en voor de leden activiteiten georganiseerd. Daarin komen ook andere talenten van leden, in de breedste zin van het woord, naar voren.

Gevarieerd repertoire

Het koor bouwt steeds aan een breed repertoire, variërend van klassieke tot lichte muziek, zowel religieus als niet-religieus. Het repertoire bevat werken uit alle perioden van de muziek­geschiedenis. Zo zingt het koor muziekstukken van componisten als Tallis, Verdi, J.S. Bach, Purcell, Mendelssohn, Stanford, Bernstein en Lauridsen.

Het koor zingt zowel a capella als met piano-, orgel- of orkestbegeleiding.

Muzikale kwaliteit

Het Laurens Kamerkoor werkt steeds aan de beoogde kwaliteit. Het jaarlijkse beleidsplan geeft de richting van het koor aan. Uitdagingen zijn er genoeg: steeds nieuw repertoire, het uitdiepen van muziekstukken en het verbeteren van de persoonlijke zangtechniek. De koorleden zijn zeer gemotiveerd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.